DUYURULAR

Seracılık Yatırımları Öncelikli Yatırımlar Kapsamına Alındı

Aşağıdaki şartları sağlayan seracılık yatırımları 5. Bölge teşviklerinden yararlanacaktır.


(RG-28/2/2019-30700)

 

Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.

 

NOT: Öncelikli yatırım konuları arasında sayılan yatırımların
OSB’lerde yapılması halinde herhangi bir ayrıcalık sağlanmaz. Yatırım destek
unsurları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI BÖLGELER
Destek Unsurları  5.Bölge
KDV İstisnası %18 VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti %2 VAR
 Vergi İndirimi  Vergi İndirim Oranı %80
Yatırıma Katkı Oranı %40
Yatırım dönemi vergi indirimi %50
İşletme dönemi vergi indirimi %50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Uygulama Süresi  7 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)  %35
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan
Azami Destek Tutarı (Bin TL) 700
Sigorta Primi Desteği YOK
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR
Damga Vergisi Muafiyeti VAR

Öncellikli Destek Unsurları

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar