Genel Yatırım Teşvik Belgesi

E-TUYS

ELEKTRONİK TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE SİSTEMİ

*Yatırımcıların Yatırım Teşvik Belgesi için Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi (E-TUYS) üzerindeki tüm işlemlerin yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşlar aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Yetkilendirme ile işlemler daha hızlı ve daha güvenli biçimde yürütülebilmektedir. 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Tebliğ kapsamında yetkilendirilme yapılmasının ardından yetkilendirilmiş kişi ya da yetkilendirilmiş kuruluşlar veya akredite kişi ya da akredite kuruluşlar sizin adınıza tüm teşvik işlemlerini yürütebilecektir.

 

 

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır. Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır. Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

  • I. ve II. Bölgelerde 3 Milyon TL
  • III. IV. V. Ve VI. Bölgelerde 1.5 Milyon TL’dir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Destekleri

KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)

 

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ   SAĞLANAN  DESTEKLER UNSURLARI

Destek Unsurları 1. BÖLGE 2. BÖLGE  3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE
KDV İstisnası    %18 VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti   %2 VAR VAR VAR VAR VAR VAR

 

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar