DUYURULAR

Organize sanayi bölgelerindeki arazilerin bedelsiz olarak yatırımcılara tahsis edilmesi

1/11/2018 tarihli ve 300 sayılı Cumhurbaşkanı kararının ekiyle, Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkında 14/5/2018 tarihi ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 1. maddesinin birinci fıkrası değiştirildi. Buna göre;

1) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin kademelendirme çerçevesinde;


A) Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz


B) İkinci kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 60 indirimli


C) Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 80 indirimli


D) Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 100 indirimli olarak parsel tahsisi yapılacaktır.

Ayrıca, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı OSB bölgeleri Kanununun ek 3. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen Organize Sanayi Bölgelerinde de 1. kademe uygulanmasına karar verildi.

205 ilçe daha eklendi
OSB arazilerinin istihdam şartıyla, tahsisine ilişkin yönetmelikte yer alan bedelsiz kısmına 205 adet ilçe daha eklendi.

512 ilçede araziler bedelsiz

OSB arazilerin bedelsiz verildiği 5 ve 6. derece kademe gelişmiş ilçelere, 4. kademe gelişmiş ilçeler de eklendi. Son düzenleme ile bedelsiz arazinin verileceği ilçe sayısı da 512’ye çıktı.

178 OSB bulunuyor

Türkiye genelinde 311 adet organize sanayi bölgesi yer alıyor. Son düzenleme ile bedelsiz olarak arazi verilmesinin kararlaştırıldığı 205 ilçenin yer aldığı illerde ise toplam 178 OSB bulunuyor. İllere bakıldığında ise en fazla OSB Bursa, izmir ve Ankara’da yer alıyor. 3 ildeki toplam OSB sayısı ise 30’u aşıyor.

 

56 ilçe için indirim yok

Yapılan düzenlemede

1. kademede yer alan 56 ilçe için indirim uygulanmazken,
2. kademedeki 173 ilçeye yüzde 60,
3. kademedeki 229 ilçeye de yüzde 80 indirim yapılıyor.

 

5 bin metrekare için 10 kişi şartı

 

Yatırımcıların düzenlemeden yararlanabilmesi için;

5 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 10 kişilik,
5 bin metrekareden büyük 10 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 20 kişilik,
10 bin metrekareden büyük 20 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 30 kişilik
20 bin metrekareden büyük parseller için en az 50 kişilik istihdam taahhüt etmesi gerekiyor.

 

Yatırım yapmayanın arazisi geri alınacak

Yatırımcının belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımı tamamlamadığının tespiti durumunda herhangi bir yargı kararı aranmaksızın parsel tahsisi iptal edilecek.

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar