DUYURULAR

Elektrik Enerjisi üretimine Yönelik Alınan Yatırım Teşvik Belgesinin Tamamlama Vizesinde Yapılan Yeni Değişiklikler

20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in  23 üncü maddesine aşağıdaki düzenleme eklenmiştir. (NO: 2018/4)

 

1- Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında   Yatırım Teşvik Belgesi   Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır.”

 

2- Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı serbest olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilave herhangi bir işlem yapılmaz .

 

3-Ayrıca yatırım teşvik belgesinin orijinal sürelerine bakanlık işlemi yapılmaksızın yarısı kadar uzatma verilir.

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar