DUYURULAR

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMI İTHAL MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTELERİ İŞ VE İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA DUYURU

Yayımlama: 28.04.2016

 

20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Gümrük Hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasına imkân veren Tek Pencere Sistemi uygulamasına geçilmiştir.

 

Bu çerçevede, 02 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi eki yurt dışından temin edilecek (ithal) makine ve teçhizat listelerine ilişkin başvurular yatırımcı tarafından “e-başvuru” sistemi üzerinden yapılacak olup, Bakanlığımız tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde onaylanacak listeler Tek Pencere Sistemi kapsamına alınacaktır.

 

Bu itibarla, yukarıda belirtilen tarihten itibaren yapılacak olan yeni yatırım teşvik belgesi başvuruları kapsamı ithal makine ve teçhizat listelerine ilişkin bütün iş ve işlemler, yürürlükte olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ hükümleri ile Tek Pencere Sistemi usul ve işleyişine uygun olarak elektronik ortamda gerçekleşecektir.

 

Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listelerini Tek Pencere Sistemine kaydedecek yatırımcıların öncelikle Gümrük Müdürlüklerinden kullanıcı kodu ve şifre temin etmeleri zorunlu olup, listelerin Tek Pencere Sistemine kaydedilmesini müteakip anılan sistem tarafından üretilen başvuru numarası ve liste çıktısının yatırım teşvik belgesi müracaat dosyası ile birlikte Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi uygun görülen yatırım projeleri kapsamındaki ithal makine ve teçhizat listelerine ilişkin ileriki aşamalarda yapılacak muhtelif müracaatlar da (liste değişikliği, devir, satış, ihraç vb) yine Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılacak ve başvuru numarası Bakanlığımıza bildirilecektir. Anılan tarihten önce yapılan başvurulara istinaden düzenlenmiş olan Yatırım Teşvik Belgeleri eki ithal makine ve teçhizat listeleri bu uygulama kapsamında yer almayacaktır.

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar