DUYURULAR

GÜNEŞ ENERJİSİ VE RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINA ALINMIŞTIR.

24/02/2022 tarihinden itibaren Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla Güneş ve Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kar payı sağlanmaksızın ;

 1 inci, 2 inci ve 3 üncü bölgelerde yapılan yatırımlar 4 üncü bölge teşviklerinden;

 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı bölgede yapılacak yatırımlar bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanır.

 

 Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek kanat, jeneratör ve türbinler yatırım teşvik kapsamında değerlendirilmez.

 

Destek Unsurları 4.Bölge  5.Bölge  6.Bölge 
KDV İstisnası VAR VAR  VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR
 Vergi İndirimi  Vergi İndirim Oranı %70  %80  %90 
Yatırıma Katkı Oranı %30 %40 %50 
Yatırım dönemi vergi indirimi %30 %50  %80 
İşletme dönemi vergi indirimi %70  %50  %20
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Uygulama Süresi 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı) %25 %25  
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR
Sigorta Primi Desteği YOK YOK 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK VAR
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR VAR VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR
Damga Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR

 

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar