6. BÖLGE ÖZELLİKLİ KONULAR

Aşağıda yer alanlar hariç, diğer yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır;
– Ek-4’te yer alan teşvik edilmeyen veya teşvik edilebilmesi için belirlenen şartları sağlamayan yatırımlar.
– Enerji üretimine yönelik yatırımlar.
– Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki diğer kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek hizmet ve altyapı yatırımları.
– Müteharrik karakterli yatırımlar (dipnot 2 ve 12 hükümleri saklı kalmak kaydıyla)

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar