İlaç (Tıp Ve Eczacılıkta Kullanılan ) Ürünleri İmalatı Yatırım Teşvikleri

İlaç (Tıp Ve Eczacılıkta Kullanılan ) Ürünleri İmalatı Yatırım Teşvikleri
 
 
 
ECZACILIKTA VE TIPTA KULLANILAN KİMYASAL VE BİTKİSEL KAYNAKLI İLAÇ ÜRÜNLERİN İMALATI:

Öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır. 1.2.3.4.5. bölgedeki yatırımların tamamı 5. Bölge teşviklerinden yararlanır.  Destek verilecek yatırım konularının şunlardır.

1-TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İMALATI


*Salisilik asit, O-Asetilsalisilik asit; bunların tuzları ve esterleri

*Salisilik asit ve tuzları

*O- Asetilsalisilik asit ile tuzları ve esterleri

*Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları

*Lizin, glutamik asit ve bunların tuzları; dörtlü amonyum tuzları ve hidroksitleri; fosfoamino lipidler; amidler ve bunların türevleri ve tuzları

*Lizin ve esterleri; bunların tuzları

*Glutamik asit ve tuzları

*Kolin ve tuzları

*Lesitinler ve diğer fosfoamino lipidler

*B.y.s. dörtlü amonyum tuzları ve hidroksitleri

*Asiklik amidler (asiklik karbomatlar dahil) ve türevleri; bunların tuzları

*B.y.s. siklik amidler ve bunların tuzları; üreinler (karbomat da dahil) ve türevleri hariç

*B.y.s. laktonlar, yalnızca azot atomları ile oluşan heterosiklik bileşikler; yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası olan bileşikler; yapısında bir pirimidin halkası veya piperazin halkası olan bileşikler; yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin, triazol veya fenotiazin halkası olan bileşikler; nükleik asitler ve bunların tuzları; hidantoin ve türevleri

*Diğer laktonlar (kumarin, metilkumarinler ve etilkumarinler hariç)

*Fenazon (antiprin) ve türevleri

*B.y.s. yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası olan bileşikler

*Hidantoin ve türevleri

*Malonilüre (barbutirik asit) ve bunların türevleri ve tuzları

*B.y.s. yapısında bir primidin veya piperazin halkası olan bileşikler; nükleik asitler ve tuzları

*Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası olan bileşikler (melamin hariç)

*Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış)

*Sülfonamidler

*Sülfonamidler

*B.y.s. kimyaca saf şekerler; şeker eterleri, esterleri ve bunların b.y.s. tuzları

*imyaca saf şekerler (glikoz, vb. hariç); şeker eterleri, esterleri ve tuzları

*Provitaminler, vitaminler ve bunların türevleri

*Provitaminler (karışık olmayanlar)

*Vitamin A ve türevleri (karışık olmayanlar)

*Vitamin B1 ve türevleri (karışık olmayanlar)

*Vitamin B2 ve türevleri (karışık olmayanlar)

*D- veya DL- pantotenik asit (B3 veya B5 vitamini) ve türevleri (karışık olmayanlar)

*Vitamin B6 ve türevleri (karışık olmayanlar)

*Vitamin B12 ve türevleri (karışık olmayanlar)

*Vitamin C ve türevleri (karışık olmayanlar)

*Vitamin E ve türevleri (karışık olmayanlar)

*Diğer vitaminler ve türevleri (karışık olmayanlar)

*Vitaminlerin tabii konsantreleri ve karışımları

*Hormonlar ve bunların türevleri; başlangıçta hormon olarak kullanılan diğer steroidler

*Hipofizin ön lobu hormonları veya benzeri hormonlar ve bunların türevleri

*Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) ve prednizolon (dehidrohidrokortizon)

*Böbrek üstü bezi hormonlarının halojenlenmiş türevleri

*B.y.s. diğer böbrek üstü bezi hormonları ve türevleri

*nsülin ve tuzları

*Östrojenler ve progesteronlar

*B.y.s. diğer hormonlar ve türevleri; öncelikle hormon olarak kullanılan diğer steroitler

*Glikozidler, bitkisel alkaloidler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

*Rutosid (rutin) ve türevleri

*B.y.s. glikozidler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

*Afyon alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları (morfin ve türevleri)

*Kinin ve tuzları

*B.y.s. diğer kınakına alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları

*Kafein ve tuzları

*Efedrinler ve tuzları

*Teofilin ve aminofilin (teofilin – etilendiamin) ve bunların türevleri ve tuzları

*Çavdar mahmuzu alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları

*Nikotin ve tuzları

*B.y.s. diğer bitkisel alkaloidler, bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

*Antibiyotikler

*Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri; bunların tuzları

*Streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları

*Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları

*Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları

*Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları

*B.y.s. diğer antibiyotikler

*Salgı bezleri ve diğer organlar ile bunların ekstreleri; b.y.s. diğer insan ve hayvan kaynaklı maddeler

*Kurutulmuş salgı bezleri ve diğer organlar

*Salgı bezlerinin, diğer organların veya bunların salgılarının ekstresi

*B.y.s. tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış insan ve hayvan kaynaklı diğer maddeler

*B.y.s. insan ve hayvan kanı; mikroorganizma kültürleri; toksinler, vb.

 

2-ECZACILIK MÜSTAHZARLARI İMALATI


*Penisilin veya diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar

*Penisilin, streptomisin, vb. içeren ilaçlar (perakende satışa hazır olmayan)

*Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (perakende satışa hazır olmayan)

*Penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinler veya bunların türevlerini içeren ilaçlar (doz halinde veya perakende satışa hazır)

*Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (perakende satışa hazır)

*Antibiyotik içermeyen, hormonlu ilaçlar

*İnsülin içeren ilaçlar (antibiyotiksiz) (perakende satışa hazır olmayan)

*B.y.s. diğer hormonları içeren ilaçlar (antibiyotik veya insülin içermeyenler) (perakende satışa hazır olmayan)

*İnsülin içeren ilaçlar (perakende satışa hazır)

*Böbreküstü bezi kabuğu hormonlarını içeren ilaçlar (perakende satışa hazır)

*B.y.s. diğer hormonları içeren ilaçlar (perakende satışa hazır)

*Antibiyotik ve hormon içermeyip, alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren ilaçlar

*Alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren ilaçlar (perakende satışa hazır olmayan)

*B.y.s. tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan diğer ilaçlar (perakende satışa hazır olmayan)

*Alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren ilaçlar (perakende satışa hazır)

*Provitaminler ve vitaminler (doğal veya sentez yoluyla elde edilmiş) (doğal konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevlerini ve bunların birbirleriyle olan karışımlarını içeren diğer ilaçlar (perakende satışa hazır)

*B.y.s. tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan ürünlerden oluşan diğer ilaçlar (perakende satışa hazır)

*Antiserumlar ve aşılar

*Serumlar ve diğer kan fraksiyonları

*İnsanlar için kullanılan aşılar

*Veterinerlikte kullanılan aşılar

*Esası hormon veya spermisit olan, gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar

*Esası hormon veya spermisit olan, gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar

*Teşhise yönelik reaktifler ve diğer eczacılık ürünleri

*Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine özgü reaktifler

*Radyografi muayeneleri için x-ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar; ayırıcı (teşhise yönelik) reaktifler,

*Dişçi çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar

*Yapışkan sargılar, katgütler ve benzeri maddeler; ilk yardım çantaları

*Yakı

*Tıbbi flasterler

*Ortopedik bandajlar

*B.y.s. yapışkan sargılar ve benzeri maddeler (emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış)

*Sargı bezi, kasık bağı, göbek bağı

*Kulak temizleme çubuğu

*Gazlı bezler

*B.y.s. eczacılık maddeleri ile birlikte pamuklar, gaz bezleri ve benzeri maddeler (perakende satışa hazır)

*Cerrahi dikişler için malzemeler; laminaryalar; emici hemostatlar

*İlk yardım çantaları ve kutuları

 

İllere Göre Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım yapmak istediğiniz ili seçiniz.

Referansları incelemek için    Tıklayınız

 

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar