Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı Yatırım Teşvikleri

 

ELEKTRONİK VALF VE ELEKTRON TÜPLERİ İLE DİĞER ELEKTRONİK PARÇALARIN İMALATI

 

50/60 Hz.lik elektrik devreleri için imal edilmiş  0,5 kVAr veya daha fazla reaktif güç kapasitesi olan sabit kondansatörler

50/60 Hz.'lik elektrik devreleri için imal edilmiş ve 0.5 kVAr veya daha fazla reaktif güç kapasitesi olan sabit kondansatörler (güç kondansatörü)

Diğer sabit elektrik kondansatörleri

Sabit elektrikli tantal kondansatörler

Sabit alüminyum elektrolitik kondansatörler

Sabit seramik dielektrikli sabit kondansatörler (tek katlı)

Sabit seramik dielektrikli sabit kondansatörler (çok katlı)

Sabit kağıt veya plastik dielektrikli kondansatörler

B.y.s. sabit elektrikli kondansatörler

Değişken veya ayarlanabilen elektrikli kondansatörler

Değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik kondansatörleri

Elektrik dirençleri (ısıtma rezistansları hariç)

Karbonlu sabit elektrik rezistansları (terkip ve film tipleri)

Diğer sabit rezistanslar - güç kapasitesi <= 20 W

Diğer sabit rezistanslar - güç kapasitesi > 20 W

Tel sarımlı değişken rezistanslar (reostalar ve potansiyometreler dahil) - güç kapasitesi <= 20 W

Tel sarımlı değişken rezistanslar (reostalar ve potansiyometreler dahil) - güç kapasitesi > 20 W

Diğer değişken rezistanslar (reosta, potansiyometreler dahil)

Baskılı devreler

Sadece bağlantı elemanları ve iletken yolu içeren, elastik olmayan, çok katlı baskılı devreler

Sadece bağlantı elemanları ve iletken yolu içeren, elastik olmayan, diğer baskılı devreler

Sadece bağlantı elemanı ve iletken yolu içeren baskılı devre

Sadece bağlantı elemanları ve iletken yolu içeren, elastiki baskılı devreler

Diğer pasif elemanlı baskılı devreler

Katod ışınlı televizyon görüntü tüpleri; televizyon kamera tüpleri; diğer katot ışınlı tüpler

Tv alıcıları için katot ışınlı görüntü tüpleri (katod ışınlı görüntü (video) monitör tüpleri dahil) -renkli olanlar

Tv alıcıları için katot ışınlı görüntü tüpleri (katod ışınlı görüntü (video) monitör tüpleri dahil) - siyah-beyaz veya diğer tek renkli olanlar

B.y.s. diğer katot ışınlı tüpler

Tv kamera tüpleri, görüntü çeviricileri ve görüntü yoğunlaştırıcıları; diğer foto katod tüpleri

Magnetronlar, klistronlar, mikro dalga tüpleri ve diğer valf tüpleri

Mikrodalga tüpleri (örn; magnetronlar, klistronlar, gezgin dalga tüpleri, karsinötronlar) (ızgara kumanda edebilen tüpler hariç) ve diğer valfler ve tüpler

Diyotlar; transistörler; tristörler; diyaklar ve triyaklar

Diyodlar (ışığa duyarlı ve ışık yayan diyodlar ve doğrultucu güç diyodları hariç)

Doğrultucu güç diyodları

Transistörler (ışığa duyarlı transistörler hariç) - dağılma gücü < 1 W

Transistörler (ışığa duyarlı transistörler hariç) - dağılma gücü >= 1 W

Tristörler, diyaklar ve triyaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)

Yarı iletken cihazlar; ışık yayan diyotlar; monte edilmiş piezo-elektrik kristalleri ve bunların parçaları

Işığa duyarlı yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); ışık yayan diyodlar (led)

Işığa duyarlı yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); güneş pilleri (solar), fotodiyodlar, fototransist

Diğer yarı iletken tertibat (ışığa duyarlılar hariç)

Monte edilmiş piezoelektrik kristaller

Elektronik entegre devreler ve mikro devreler

MOS dijital monolitik elektronik entegre devreler; henüz chip halinde kesilmemiş diskler (wafer)

MOS dijital monolitik elektronik entegre devreler; chipler

MOS dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM) - 1 megabit < bellek kapasitesi <= 4 megabit

MOS dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM) - bellek kapasitesi > 4 megabit

MOS statik rastgele erişim ana bellekler (S-RAM) - 64 kilobit < bellek kapasitesi <= 256 kilobit

MOS statik rastgele erişim ana bellekler (S-RAM) - 256 kilobit < bellek kapasitesi <= 1 megabit

MOS statik rastgele erişim ana bellekler (S-RAM) - bellek kapasitesi > 1 megabit

MOS programlanabilen, ultraviyole (UV) ile silinebilen ve sadece okunabilen bellekler (EPROM) - 256 kilobit < bellek kapasitesi <= 1 megabit

MOS programlanabilen, ultraviyole (UV) ile silinebilen ve sadece okunabilen bellekler (EPROM) - 1 megabit < bellek kapasitesi <= 4 megabit

MOS programlanabilen, ultraviyole (UV) ile silinebilen ve sadece okunabilen bellekler (EPROM) - bellek kapasitesi > 4 megabit

MOS programlanabilen, elektrikle silinebilen ve sadece okunabilen bellekler (E2PROM)

MOS diğer bellekler

MOS dijital monolitik elektronik entegre devreler - mikro işlemciler

MOS dijital monolitik elektronik entegre devreler - diğerleri

Monolitik elektronik entegre devreler (dijital olanlar hariç)

Karma (hibrid) elektronik entegre devreler

B.y.s. diğer elektronik entegre devreler ve mikro devreler

Elektrikli kapasitörlerin aksam ve parçaları

Sabit değişken veya ayarlanabilir kondansatörlerin aksam ve parçaları

Elektrik dirençleri, reosta ve potansiyometrelerin aksam ve parçaları

Elektrik rezistanslarının (reostalar ve potansiyometreler dahil) aksam ve parçaları

B.y.s. diğer elektronik valf ve tüplerin; elektronik malzemelerin aksam ve parçaları

Katod ışınlı tüplerin aksam ve parçaları

Mikrodalga tüplerinin ve diğer valf ve tüplerin aksam ve parçaları (katod ışınlı tüpler hariç)

Diyodlar, transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat; ışığa duyarlı yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar ; monte edilmiş piezo elektrik kristallerinin aksam ve parçaları

Elektronik entegre devreler ve mikro devrelerin aksam ve parçaları

 

RADYO VE TELEVİZYON VERİCİLERİ İLE TELEFON VE TELGRAF HATTI TEÇHİZATININ İMALATI

 

Telsiz telefon, telsiz telgraf; radyo veya televizyon yayınlarına özgü verici cihazlar

Telsiz, telefon, telsiz telgraf, radyo veya TV yayınlarına özgü verici cihazlar (alıcı cihazı bulunanlar hariç)

Telsiz, telefon , telsiz telgraf, radyo veya TV yayınlarına özgü alıcı cihazı bulunan verici cihazlar

Cep telefonları; mobil telefonlar

Televizyon kameraları

Televizyon kameraları

Telli telefon ve telli telgrafa özgü elektrikli cihazlar

Telefon cihazları (videofonlar dahil)

Teleprinterler

Telefon veya telgraf abone hatlarını birbirine bağlamaya özgü cihazlar (telefon santralleri)

Kuranportörlü telekomünikasyona özgü diğer cihazlar (multipleks sistem)

B.y.s. diğer elektrikli telefonik ve telgrafik cihazlar (Teleks dahil)

Telefax (faksimile) cihazları

Telefon ve telgrafa özgü elektrikli cihazların aksam ve parçaları

Telefon ve telgrafa özgü elektrikli cihazların aksam ve parçaları (kuranportörlü telekomünikasyon cihazları için)

Telefon ve telgrafa özgü elektrikli cihazların aksam ve parçaları (diğerleri)

Televizyon ve radyo vericilerinin kurulumu

Televizyon ve radyo vericilerinin kurulumu

Televizyon ve radyo vericilerinin bakım ve onarımı

Televizyon ve radyo vericilerinin bakım ve onarımı

 

TELEVİZYON VE RADYO ALICILARI; SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDEN VEYA ÜRETEN TEÇHİZAT VE BUNLARLA İLGİLİ ARAÇLARIN İMALATI

 

Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen radyo yayını alıcı cihazlar (arabalar için olanlar hariç)

Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan taşınabilir radyo alıcı cihazları (telsiz telefon veya telsiz-telgraf yayınını da alabilen cihazlar dahil)- ses kaydedebilen veya kaydedilen sesi tekrar

verebilen cihazlarla birlikte olanlar

Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan taşınabilir radyo alıcı cihazları (telsiz telefon veya telsiz telgraf yayınını da alabilen cihazlar dahil) - diğerleri

Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar (telsiz telefon veya telsiz telgraf yayınıcıda alabilen cihazlar dahil) - ses kaydedebilen veya kaydedilen sesi tekrar verebilen cihazlarla birlikte olanlar

Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar (telsiz telefon veya telsiz telgraf yayınını da alabilen cihazlar dahil) - ses kaydedebilen veya kaydedilen sesi tekrar verebilen cihazlarla birlikte olmayan,

saatli olanlar

B.y.s. radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar

Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışamayan radyo yayını alıcı cihazlar

Motorlu taşıtlarda kullanılan türde, radyo yayınlarını alıcı cihazlar, (telsiz telefon veya telsiz telgraf yayınını da alabilen cihazlar dahil) - ses kaydedebilen veya kaydedilen sesi tekrar

verebilen cihazlarla birlikte olanlar

B.y.s. sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde radyo yayınlarını alıcı cihazlar (telsiz telefon veya telsiz telgraf yayınını da  alabilen cihazlar

Televizyon alıcıları

Televizyon alıcıları

Bir görüntü (video) tuner cihazı bulunan görüntü kayıt veya kayıt edilen görüntüyü tekrar verme cihazları ile birlikte bulunan renkli televizyon alıcıları - diğerleri

Katod ışınlı tüplü video monitörleri

Diğer ekranlı video monitörleri

B.y.s. içerisinde resim tüpü olan renkli televizyon alıcıları

Diğer ekranlı renkli televizyon alıcıları

Görüntü (video) tünerleri

Ekransız diğer renkli televizyon alıcıları

Siyah ve beyaz veya diğer tek renkli video monitörleri

Siyah ve beyaz veya diğer tek renkli televizyon alıcıları

Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye özgü diğer cihazlar

Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar

Diğer pikaplar ve plak döndürücüler

Dikte makineleri

Kaydedilen sesi tekrar vermeye özgü kaset tipi cihazlar (kaydetme özelliği bulunmayan)

Kompakt disk (CD) çalarlar

Kaydedilen sesi tekrar vermeye özgü diğer cihazlar

Manyetik ses kaydetme cihazlar ve diğer ses kaydetme cihazları

Harici bir güç kaynağı ile çalışan dikte makineleri

Telefonlara cevap verme makineleri

Manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar vermeye özgü tertibatlı olanlar) - kaset tipi olanlar

Manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar vermeye özgü tertibatlı olanlar) - diğerleri

B.y.s. manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kayıt eden cihazlar

Video kayıt ve gösterme cihazları

Video kayıt cihazları - aynı kabin içinde televizyon kamerası monte edilmiş olanlar

Diğer video (video tünerleri dahil) cihazları - eni 1.3 cm yi geçmeyen ve bant hızı 50 mm / saniyeyi geçmeyecek bir devirde kayıt eden veya kaydedileni tekrar göstermeye özgü olanlar

Diğer manyetik bantlı video cihazları (video tünerli olsun olmasın)

Video kayıt ve gösterme cihazları (magnetik teyp bantlılar)

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri

Hoparlörler; başa takılan kulaklıklar; kulağa takılan kulaklıklar; kombine haldeki mikrofon ve kulaklıklar

Kabinine monte edilmiş tek hoparlörler

Aynı kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler

Kabine monte edilmemiş hoparlörler

Başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar ve kombine haldeki mikrofon ve kulaklıklar

Elektrikli ses frekansı yükselteçleri (amplifikatörler); takım haldeki ses yükselteçleri

Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri

Diğer elektrikli ses frekanslı yükselteçler

Takım halindeki ses yükselteçleri

B.y.s. telsiz telefon veya telsiz telgraf alıcı cihazları

Şahıs arama ve çağırma sistemlerinde kullanılan cep alıcıları (taşınabilir) (çağrı cihazı)

B.y.s. diğer radyo alıcıları

Ses ve görüntü kaydeden teçhizatın aksam ve parçaları

Pick-up okuyucu kafalar

Kıymetli ya da yarı kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş olanlar)

B.y.s. plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye özgü diğer cihazlar, manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kaydeden cihazlar ve video kayıt veya

gösterme cihazlarının diğer aksam ve parçaları

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler; başa takılan, kulağa takılan kulaklıklar ve kombine haldeki mikrofonlar ve kulaklıklar; elektrikli ses yükselteçleri ve takım halindeki

ses amplifikatörlerinin aksam ve parçaları

Her türlü anten ve yansıtıcılar ile bunların aksam ve parçaları; radyo alıcı ve vericileri ile radar cihazlarına ait  aksam ve parçalar

Motorlu araçlara veya portatif cihazlara monte edilebilen teleskopik veya kamçı tipi antenler

Uydu yayınlarını alıcı antenler

Harici radyo ve televizyon alıcı antenleri

Radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler (monte edilmişler dahil)

Diğer antenler ve parçaları

Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya televizyon yayınlarına özgü verici ve alıcı cihazlar, televizyon kameraları, radar cihazları ve telsiz cihazlarının aksam ve parçaları

Profesyonel radyo, televizyon, ses ve görüntü kaydeden cihazların kurulumu

Profesyonel radyo, televizyon, ses ve görüntü kaydeden cihazların kurulumu

Profesyonel radyo, televizyon, ses ve görüntü cihazlarının bakım ve onarımı

Televizyon onarımı

Video onarımı

B.y.s. ses ve görüntü cihazlarının bakım ve onarımı

 

 

 Öncellikli Destek Unsurları 5.Bölge 
KDV İstisnası %18 VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti  %2 VAR
 Vergi İndirimi  Vergi İndirim Oranı %80 
Yatırıma Katkı Oranı %40
Yatırım dönemi vergi indirimi %50 
İşletme dönemi vergi indirimi %50 
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Uygulama Süresi 7 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)
%35
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan
Azami Destek Tutarı (Milyon TL) 1.4 Milyon
Sigorta Primi Desteği YOK
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR
Damga Vergisi Muafiyeti VAR

 

 

Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı  yatırımlarında 5.Bölge desteklerinden yararlanan iller:

 


1.2.3.4.5. bölgedeki iller

Adana Adıyaman Afyonkarahisar Aksaray Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bartın Bayburt Bilecik Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hatay Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mersin Muğla Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yalova Yozgat Zonguldak

 

İllere Göre Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım yapmak istediğiniz ili seçiniz.

Referansları incelemek için    Tıklayınız

 

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar